Atmosfer Bilimleri, Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Atmosfer Bilimleri Lisansüstü Programının öz görevi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nü atmosfer bilimleri eğitim ve araştırma konularında, uluslararası aranan cazip bir mükemmeliyet merkezi haline getirmektir. Amacı dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen, disipliner ve disiplinler arası araştırmalar yapıp etkin iletişim kurabilen yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip bireyler yetiştirmek, atmosfer bilimleri ve teknolojisinin ülkemizin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmasına öncülük etmektir.

Atmosfer Bilimleri lisansüstü programında alacağınız eğitim ile hava analizi ve öngörüsü, iklim değişimi, hava kalitesi, yenilenebilir enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı, ulaştırma sektörünün gereksinim duyduğu meteorolojik destek, atmosferik değişkenliğin uydu teknolojileri, haberleşme ve elektromanyetik iletişim üzerine etkileri, meteorolojik afetlerin öngörülerek zararların azaltılması, tarım ve orman alanlarının meteorolojik koşullara göre verimli kullanılması gibi özel ve disiplinler arası konularda projeler üretebilecek bir uzman olacaksınız.

Araştırma Konuları

 • Tarım ve orman meteorolojisi

 • Hava analizi, öngörüsü ve modellemesi

 • Atmosferik sınır tabaka

 • Küresel ve bölgesel iklim değişimi, modellemesi

 • Yenilenebilir enerjiler

 • Yukarı atmosfer fiziği

 • Hava kirliliği ve modellemesi

 • Stratosferik ozon

 • Kaos ve non-lineer dinamik uygulamaları

 • Su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması

 • Uydu ve haberleşme meteorolojisi

Laboratuvar ve Donanım

 • Meteoroloji Gözlem Parkı

 • Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuvarı

 • Meteoroloji Modelleme ve Analiz Laboratuvarı

 • Sinoptik Meteoroloji Laboratuvarı ve Brifing Odası

 • Yukarı Atmosfer ve Uzay Havası Laboratuvarı

 • Enerji ve İklim Sistemleri Laboratuvarı

Kimler Faydalanabilir

 • İlan edilen şartları sağlayan tüm mühendislik ve temel bilimler mezunları

Ana Bilim Dalı Başkanı

 • Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

Program Koordinatörü

 • Prof. Dr. Kasım KOÇAK

Program Yürütme Kurulu

 • Prof. Dr. Zerefşan KAYMAZ

 • Doç. Dr. Barış ÇALDAĞ

 • Doç. Dr. Barış ÖNOL

 • Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan KAHYA

Ayrıntılı bilgi için : http://www.lee.itu.edu.tr/programlar?program=MTO_MM