Laboratuvarın Amacı

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Sistemleri Laboratuvarı’nın temel hedefi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde öncelikli olarak lisans öğrencilerine deney yapabilecekleri bir ortam sağlamaktır. Buna ilave olarak, enerji ve iklim konuları meteoroloji mühendisliğinin kesişen araştırma alanlarıdır. Bu konularda lisansüstü araştırmalara destek verilmesi bu laboratuvarın hedeflenen diğer amaçlarından birisidir. Bu laboratuvarda hem enerji hem de atmosfer ile ilgili deneylerin yapılması amaçlanmaktadır.

Laboratuvarın Görevi

Atmosferde gerçekleşen fiziksel süreçleri araştırmak, deney ile atmosferik süreçleri simüle etmek, öğrencilere deney bilinci ve tecrübesini kazandırmak, atmosferik süreçlerde güneş ışınımının etkisini ve elektrik üretimine olan etkisini ele almak, iklimde temel etkenleri gerçek laboratuvar ortamında simüle etmek, atmosfer olayları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve ulusal-uluslararası deney araştırmalarına katkı sunmaktır.

Araştırma Uygulama Alanları

Atmosferik sirkülasyon, yenilenebilir enerji kaynakları, fotovoltaik sistemler, iklim çalışmaları.

Olanaklar

  • Weather in a Tank Deney Seti

  • Laboratuvar Tipi Solar Panel Test-Ölçüm ve Karşılaştırmalı Deney Seti

  • Solar Panel MPPT Elektronik Yük Cihazı

Araştırmacı Bilgileri

Laboratuvardan sorumlu 1 öğretim üyesi (laboratuvar yöneticisi) ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Yapılabilecek Deneyler

Atmosferik sirkülasyon ve iklim sistemi ile ilgili konular, güneş ışınımının fotovoltaik sistemlere olan etkisi, enerji ile ilgili deneyler.