Bölüm mezunları yerli-yabancı meteoroloji mühendisliği ve atmosfer bilimleri ile ilgili tüm firma ve araştırma kurumlarında ve bilişim sektöründe çalışabilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

 • Devlet Su İşleri (DSİ)

 • Çevre ve Orman Bakanlığı

 • İl ve Anakent Belediyelerinin Çevre Müdürlükleri

 • ECMWF, WMO gibi üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar

 • Türkiye Elektrik Dağıtım Kurumu

 • Türk Hava Yolları (THY), vb. Havacılık ve Uzay Ajansları

 • Türk Silahlı Kuvvetleri

 • Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

 • Televizyon Kanalları vb. Kitle İletişim Kurumları

 • Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Şirketleri

 • Tarım Sigortaları vb. Sigorta Şirketleri

 • Meteorolojik Alet Geliştiren ve Kuran Şirketler

 • Hidroloji ve Su Yapıları Şirketleri

 • Afet Yönetim Merkezleri

 • Yazılım Geliştirme Şirketleri

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

 • Uluslararası tüm üniversitelerin ilgili bölümlerinde