Laboratuvarın Amacı

Yukarı Atmosfer ve Uzay Havası Laboratuvarı, uzay ortamı ve yukarı atmosfer araştırmalarının yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaca istinaden yukarı atmosfer ve uzay havası modelleri çalıştırılmakta, Dünya’nın manyetik alanının manyetometreler vasıtasıyla değişiminin incelenmesi, ionosonde vasıtasıyla iyonosferin düşey profilinin çıkartılması gibi çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. İTÜ’nün gelecekteki uydu üretim ve araştırmaları için gerekli ölçüm aletlerinin dizaynı ve dizaynında yardımcı olmak da laboratuvarın amaç ve hedefleri arasındadır.

Laboratuvarın Görevi

Laboratuvar uzay ortamı ve iyonosfer ile ilgili lisans ve lisansüstü derslerde [Örn: Space Environment (Uzay Ortamı), Physics of Upper Atmosphere (Yukarı Atmosfer Fiziği), Space Physics (Uzay Fiziği)] gözlem aletleri, modeller ve gerçek zamanlı gözlem verisine öğrencilerin aşina hale getirilmeleri için kullanılmaktadır.

Mevcut projelerin deneylerinin, gözlemsel ve model çalışmaları da laboratuvarda yürütülmektedir.

Araştırma Uygulama Alanları

 • Uzay havası olayları

 • Güneş rüzgarı-manyetosfer-iyonosfer-atmosfer etkileşimi; manyetosferik ve iyonosferik fırtınalar

 • Uzay ortamının uydu operasyonu ve yer sistemlerine etkisi

 • Iyonosferin uzaysal ve zamansal değişiminin incelenmesi ve haritalandırılması

 • Uzay havasının yukarı atmosfere etkisi ve uygulamaları

 • GPS’in iyonosferik ve troposferik uygulamaları

 • Uydu manyetometreleri, parçacık detektörleri ve eşevresiz radar sistemleri tasarımı

Olanaklar

Arazide:

 • 2 ionosonde verici anteni

 • 4 ionosonde alıcı anteni

 • GPS alıcısı

Yer İstasyonunda:

 • Ionosonde veri bankası ve araştırmalar için özel bilgisayar

 • Manyetometre

 • Elektrometre

 • Ani iyonosferik değişim (SID) antenleri

 • Güneş filtreli teleskop

 • Solarscope

 • Temel meteorolojik aletler

Araştırmacı Bilgileri

Laboratuvar Başkanı, Sorumlusu: Prof. Dr. Zerefşan Kaymaz

Laboratuvar Hacettepe Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Virginia Tech Bradley Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, John Hopkins Ünv. Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL), NASA/GSFC Space Weather Lab. and CCMC, Boston Ünv. Uzay Fiziği Merkezi, Lindau Max Planck Enstitüsü, Kyushu Tech Japonya,  ile iş birliği halindedir.

Detaylı Bilgi İçin: www.spaceweatherlab.itu.edu.tr