Misyon

Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası düzeyde aranan cazip bir mükemmeliyet merkezi olarak; atmosferi, atmosferik sistemleri ve atmosferde meydana gele olayları anlamak, açıklamak ve öngörüsünü yapmak bölümümüzün temel görevidir.

Vizyon

Teorik ve uygulamalı atmosfer bilimleri ve teknolojisinin her düzeyinde uluslararası arenada yarışacak seviyede araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek bölümümüzün temel hedefidir.