Meteoroloji Gözlem Parkının Amacı

Meteoroloji biliminde ölçümü gerekli olan değişkenlerin düzenli ve kısa süreli ölçülmesi ve gözlenmesidir. Öğrencilerimize teoride öğrendiklerini uygulamada test etme, ölçme ve değerlendirme imkanı sağlamaktır.

Parkın Görevi

Düzenli olarak klimatolojik veri ölçümü, kısa süreli araştırma ve eğitim amaçlı ölçüm çalışmaları sağlamaktır.

Araştırma Uygulama Alanları

Meteoroloji ile ilgili tüm alanlar (Klimatoloji, Tarım ve Orman Meteorolojisi, Su meteorolojisi, Enerji Meteorolojisi, Hava Tahmini ve Analizi, Hava Kirliliği vd.).

Olanaklar

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bir parçası olan Meteoroloji Gözlem Parkı’nda tam otomatik bir meteoroloji istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonda hava sıcaklığı, bağıl nem ve rüzgar hızı 2 m ve 10 m yüksekliklerde ölçülmektedir. Bunlara ilave olarak Rüzgarın yönü 10 m yükseklikte, net ve global radyasyon 2 m yükseklikte, yağış 1 m yükseklikte ölçülmektedir. Ayrıca toprak içerisinde 5, 10, 20, 50 ve 100 cm derinliklerde toprak sıcaklığı ölçülmektedir. Tüm ölçümler bir veri toplayıcı tarafından kaydedilmektedir. Otomatik istasyonun yanı sıra klima istasyonunda mekanik aletler bulunmaktadır. Bu istasyonda da bir klima istasyonunda bulunması gerekli aletler yer almaktadır.

Araştırmacı Bilgileri

Bu parktan sorumlu 1 teknisyen bulunmaktadır. Ayrıca parkta deneysel amaçlı ölçümler Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri dersinde 1 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi tarafından yapılmaktadır.

Yapılabilecek Deneyler

Elektronik sensörler ile hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgarın hızı ve yönü, yağış miktarı, toprak sıcaklığı, net ve global radyasyon ölçülmesi; mekanik aletlerle güneşlenme süresi, buharlaşma (kap, wild ve piş (Piche) tipinden), yağış miktarı, 5, 10, 20, 50 ve 100 cm derinliklerde toprak sıcaklığının cam hazneli cıvalı toprak termometreleri ile ölçümü, ıslak ve kuru hava sıcaklığı ile maksimum ve minimum sıcaklıkların ölçülmesi.

Sonuçlanmış Bazı Projeler

Meteoroloji Gözlem Parkının geliştirilmesi ile ilgili günümüze kadar iki proje yapılmış ve böylece parka otomatik meteoroloji istasyonunun kurulması ve sistemin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. İstanbul’da kuru birikimin zamansal değişimin belirlenmesi için yağış ölçümü; Elektronik psikrometreler ile Yüzey Enerji akılarının ölçülmesi; Bir maddenin süblimleşme sonucu kaybettiği kütle miktarı ile serbest su yüzeyinden olan buharlaşma miktarı arasındaki ilişkinin araştırılması; Uzay Operasyonlarında Mikro ve Optik Frekanslarda Sınır Tabaka İçinde Kırılma İndeksi Ölçümleri