1953 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi'nin bir bölümü olarak kurulan Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 1983 yılından beri Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne bağlı olarak Atmosfer Bilimleri Programı altında yüksek lisans ve doktora öğrenimi de vermektedir. Öğretim elemanları her yıl düzenli olarak dünyanın önde gelen üniversitelerinde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası düzeyde aranan cazip bir mükemmeliyet merkezi olarak; atmosferi, atmosferik sistemleri ve atmosferde meydana gelen olayları anlamak, açıklamak ve öngörüsünü yapmak bölümün temel görevidir. Teorik ve uygulamalı atmosfer bilimleri ve teknolojisinin her düzeyinde uluslararası arenada yarışacak seviyede araştırma faaliyetlerinde bulunmak, disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek de bölümün temel hedefidir. Bölüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yakın ilişki ve iş birliği içinde olup ders programları ülkemizin ihtiyaçları ile birlikte Amerikan Meteoroloji Birliği’nin (AMS) akreditasyon ölçütlerine göre düzenlenmiştir. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Lisans Programı, 2011 yılında ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır.