Meteoroloji Mühendisliği Staj Komisyonu

Doç. Dr. Barış ÖNOL (Staj Komisyonu Başkanı)

Dr.Öğr.Üyesi Deniz DEMİRHAN (Staj Komisyonu Üyesi)

Arş.Gör.Dr. Filiz Türk KATIRCIOĞLU (Staj Komisyonu Üyesi)