Laboratuvarın Amacı

Meteoroloji biliminde gerekli olan değişkenlerin ölçülmesi ve gözlenmesi ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler sunmaktır. Öğrencilerimize teoride öğrendiklerini uygulamada test etme, ölçme ve değerlendirme imkanı sağlamaktır.

Laboratuvarın Görevi

İlgili dersleri ve araştırmaları destekleyecek alt yapıyı sağlamaktır.

Araştırma Uygulama Alanları

Meteoroloji ile ilgili tüm alanlar (Klimatoloji, Tarım ve Orman Meteorolojisi, Su meteorolojisi, Enerji Meteorolojisi, Hava Tahmini ve Analizi, Hava Kirliliği vd.).

Olanaklar

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bir parçası olan Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuvarı’nda mekanik ve elektronik olmak üzere çok sayıda termometre, barometre, higrometre, anemometre, plüviyometre, psikrometre, evaporimetre vb. aletlerle bunların yazıcılı olanları ile veri toplayıcılar bulunmaktadır. Eğitim amacıyla aletlerin farklı tipleri ile pratik olarak hem laboratuvarda hem de Meteoroloji Gözlem Parkı’nda deneyler yapılmaktadır.

Araştırmacı Bilgileri

Laboratuvarda 1 teknisyen çalışmaktadır. Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri dersinde 1 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Yapılabilecek Deneyler

Termometre ve termograf ile ortalama, maksimum ve minimum hava sıcaklığı ölçümü; kata termometresi ile ölçüm; sabit ve değişken hazneli barometreler ile atmosferik basınç ölçümü ve hata düzeltmesi; hava neminin higrometre ve higrograf ile ölçümü; hava neminin farklı mekanik ve elektronik psikrometrelerle ölçümü; yağışın mekanik ve elektronik plüviyometrelerle ölçümü; güneş radyasyonunun aktinografla ve pyranometre ile ölçümü; net radyasyonun net radyometre ile ölçümü; rüzgar hızının ve yönünün mekanik ve elektronik anemetrelerle ölçümü ve anemograf kayıtlarının değerlendirilmesi; buharlaşmanın buharlaşma havuzu, Wild ve Piş (Pishe) tipi evaporimetre ile ölçümü; veri toplayıcıların tanıtılması ve kullanılması; otomatik bir meteoroloji istasyonu ile arazide uygulamalı olarak toprak su içeriği ve toprak sıcaklığı da dahil olmak üzere çok sayıda meteorolojik değişkenin zamanla değişiminin belirlenmesi ile ilgili deneysel çalışma; laboratuvarda farklı veri toplayıcıların ve teknik özelliklerinin tanıtılması ve uygulama yapılması. Bunların dışında meteorolojide gözlemlerle ilgili bilgiler de bu laboratuvarda verilmektedir.

Sonuçlanmış Bazı Projeler

Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuvarı geliştirilmesi ile ilgili proje (Otomatik istasyon ve el tipi ölçüm cihazları); Kuru birikimin zamansal değişimin belirlenmesi için yağış ölçüm sistemi; Elektronik psikrometre yapılması, Yüzey Enerji akılarının ölçülmesi