Laboratuvarın Amacı

Laboratuvarımız, çağdaş meteoroloji mühendisliği öğrencisinin yetişmesi için gereken, veri analizi – model üretme – model sınama döngüsünün öğrenciye en verimli ve en son teknolojik gelişmeleri kapsayacak şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla kurumuştur.

Laboratuvarın Görevi

Meteoroloji Modelleme ve Analiz Laboratuvarı kullanılarak gerçek zamanlı meteorolojik verilerin analizi ve görüntülenmesi ve hava tahmin modellemesi öğrencilere anlatılmaktadır. 2001 yılından bu yana lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitim çalışmalarında kullanılmaktadır.

Araştırma Uygulama Alanları

Atmosfer bilimleriyle ilgili her türlü modelleme ve veri analizi uygulamaları yapılmaktadır. Bunlar geçmiş ve geleceği kapsayan dönemlerdeki iklim değişiminin modellenmesi ve analizi; kısa ve orta vadeli meteorolojik öngörülerin modellenmesi ve analizi; hava kalitesinin belirlenmesi, modellenmesi ve analizi ile ilgili çalışmaları kapsamaktadır.

Olanaklar

Laboratuvarımızda, Dell Linux iş istasyonu, sunucuya bağlı 17 adet Sun Ray ince istemci, 6 adet bilgisayar, veri depolama sunucuları, 1 tanesi HP marka olmak üzere 3 tane Linux iş istasyonu, Sun Blade ve Sun Ray Sunucuları bulunmaktadır. Öğrenciler çalışmaları esnasında sunucuda kurulu olan paralel programlama, C/C++ ve Fortran derleyici, NetCDF ve diğer veri kütüphanelerini kullanarak iklim ve hava tahmin modellerini (ICTP-RegCM4, WRF) çalıştırabilme ve veri analiz ve görselleştirme paketleri ile beraber analiz yapma imkanlarına sahiptir.

Başlıca Çalışmalar

 • Atmosfer modelleri kullanılarak özgün (sel, sıcak dalgaları, kuraklık) atmosferik koşulların benzeşimleri ve bunlara neden olan fiziksel ve dinamik süreçlerin incelenmesi;

 • Atmosfer ve kimya modellerinin birlikte kullanımı ile yapılan hava kalitesi benzeşimleri.

 • Bölgesel iklim modellemesi: günümüz ve gelecek benzeşimleri;

 • İstatistiksel modelleme;

 • Hava analizi ve kısa dönem öngörüsü;

 • Atmosferik gözlemlerin istatiksel ve dinamik yöntemler kullanılarak analizi;

 • 2 ve 3 boyutlu verilerin laboratuvardaki mevcut grafik paketleri kullanılarak görselleştirilmesi.

Son 10 yıl içinde Sonuçlanmış Bazı Projeler

 • Kısa Vadeli Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi, TÜBİTAK, 2010-2013

 • Yüksek Çözünürlükteki Bölgesel İklim Modeli Simülasyonu İle Ekstrem İklim İndekslerinin Belirlenmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği, 2013-2015

 • Akdeniz Havzası İkliminin Bölgesel İklim Modeli Kullanılarak Belirlenmesi, İTÜ BAP, 2012-2016 

 • Fırat-Dicle Havzasında Yüksek Çözünürlüklü Hidrometeorolojik, Hidrolik ve Su Kalitesi Modellemesi ve Hidroekonomik Analiz Projesi, Hidrometeorolojik Modelleme Raporu, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Temmuz 2016

 • Brewer-Dobson Sirkülasyonunun Geçmiş ve Gelecek Değişimlerinin İklime Etkisinin 3 Boyutlu Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK, 113Y545, 2014-2016

 • Local climate change in 3 cities (Cairo, Nairobi, Istanbul) with different population, urban structure, land use classification and climate characteristics and compare different adaptation strategies to local climate change in these cities, EU ERA-NET, TÜBİTAK ERAfrica, 114Y047, 2014-2018

 • The New European Wind Atlas (NEWA), EU ERA-NET, TÜBİTAK, 215M386, 2015-2019

 • Yaz Mevsimindeki Deniz Yüzey Sicakliklarinin Karadeniz Bölgesindeki Şiddetli Yağişlara Etkisinin Atmosfer Modelleri Kullanilarak İncelenmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği, 2017-2019

 • Akdeniz Üzerindeki Uzun Dönem Dalga Klimatolojisinin Bölgesel Yer Sistem Modeli İle Belirlenmesi, İTÜ BAP, 2016-2020

 • Anlık Görselleştirme Yaklaşımı Ve Birleşik Atmosfer-Okyanus Model Sisteminin Entegre Edilerek Atmosfer-Denizetkileşimindeki Hızlı Süreçlerin Araştırılması, TÜBİTAK 1001, 2017-2020

 • Karadeniz Deniz Yüzey Sıcaklığının Şiddetli Yağışlara Etkisi Hopa-Artvin Seli, İTÜ BAP, 2018-2020